Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Aktualności > KONKURS

KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie na BAJKOWE PRZEBRANIE.

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZE BAJKOWE PRZEBRANIE

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest fundacja Złotowianka.
 2. Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 podczas Dnia Dziecka pod hasłem: „Złotowianka w krainie czarów” na placu zabaw i terenach zielonych za blokiem przy ul. Słowackiego 8 w Złotowie

Przedmiot i cele konkursu

Przedmiotem konkursu jest prezentacja najciekawszego bajkowego przebrania podczas Dnia Dziecka fundacji Złotowianka 2 czerwca 2018 r.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zamiłowania do baśni i bajek
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka
 • pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu przebrania
 • integracja środowiska lokalnego

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 2 – 12 lat, mieszkające w Złotowie i jego okolicach.

Warunki udziału

 1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.
 2. Przebranie się w strój bajkowy/baśniowy i prezentacja stroju na scenie podczas Dnia Dziecka.
 3. Zgłoszenie się do udziału w konkursie. Zgłoszenie przyjmowane będą:
 1. a) pocztą email pod adresem angelika@fundacjazlotowianka.pl do dnia 20 maja 2018 roku z dopiskiem „Konkurs na przebranie”
 2. b) 2 czerwca, w Dnia Dziecka pod hasłem: „Złotowianka w krainie czarów”, na placu zabaw przy ul. Słowackiego w Złotowie w godz. 12.00 – 13.00.

Opiekunowie uczestników zgłaszają udział w konkursie poprzez podanie imienia, nazwiska i wieku dziecka oraz własnego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, w zamian otrzymując numerek prezentacji.

Numery prezentacji na scenie przyznawane będą według kolejności przyjmowania zgłoszeń.

 1. 2 czerwca, po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników na scenie, komisja konkursowa dokona oceny poprzez oddanie głosu na przebranie, które jej zdaniem zasługuje na nagrodę.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania imprezy po zakończeniu prezentacji kandydatów.

Komisja konkursowa

 1. Komisję konkursową powoła organizator.
 2. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
 • pomysłowość
 • estetyka wykonania stroju
 • wkład pracy

Zasady przyznawania nagród

 1. Konkurs odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.
 2. Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca.
 3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 100 zł

 1. Jeśli jury uzna za zasadne, może przyznać wyróżnienia.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy, po zakończeniu prezentacji uczestników.
 2. Laureaci konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.
 2. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora.
 3. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.
 4. Regulamin konkursu i kwestionariusz zgłoszeniowy opublikowane będą m.in. na stronie internetowej www.fundacjazlotowianka.pl oraz na portalu zlotowskie.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Karta-zgłoszeniowa konkurs na przebranie

Konkurs odbędzie się 2 czerwca podczas Dnia Dziecka, jaki Złotowianka organizuje wraz z partnerami: OWES Etap, PSP w Złotowie, OSP Zakrzewo, KPP w Złotowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Złotowie, WTZ Złotów i Lipka.