Akademia Recyklingu Złotowianki

O projekcie

15 maja 2024 roku fundacja Złotowianka rozpoczęła realizację projektu „Akademia Recyklingu Złotowianki”. Jest to projekt zakładający upowszechnianie postaw ekologicznych wśród mieszkańców Złotowa pod hasłem: „Nie wyrzucam. Tworzę i odzyskuję.”.

Zadanie to obejmuje organizację 32 warsztatów recyklingowych odbywających się raz w tygodniu i trwających dwie godziny. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości na temat ekologii i recyklingu, a także zachęcenie do twórczości rękodzielniczej, rozwijanie kreatywności, pomysłowości i zdolności manualnych.
Realizacja projektu pn. „Akademia Recyklingu Złotowianki” ma pomóc w integracji społecznej mieszkańców Złotowa i zagospodarowaniu ich wolnego czasu.
Organizowane spotkania mają za zadanie również zapoznać uczestników z nowymi sposobami i technikami tworzenia.

Recykling stanowi ważną część w obszarze działalności fundacji. Na co dzień wolontariusze i pracownicy fundacji starają się nadawać drugie życie przedmiotom, które mogłoby się wydawać – są niezdatne do użycia. W ten sposób powstają oryginale ręcznie robione rzeczy, które można zakupić w sklepie internetowym fundacji.

Organizacja spotkań w ramach projektu ma być początkiem długotrwałej współpracy między mieszkańcami miasta Złotowa a fundacją. 

Projekt pn. „Akademia Recyklingu Złotowianki” jest dofinansowany przez gminę miasto Złotów.