> Jarmark Krajeński

Jarmark Krajeński

Po wakacjach wystąpiliśmy jako współorganizator Jarmarku Krajeńskiego, zorganizowanego w sobotę 5 września przez Stowarzyszenie „Przyjazna edukacja” i Nadleśnictwo Złotów

Nasza fundacja zajęła się przygotowaniem loterii fantowej na mecie VII Rajdu Rowerowego oraz sprzedażą fundacyjnych koszulek.