> Milowe Kroczki

Milowe Kroczki

W grudniu 2012 roku, realizowaliśmy projekt pod nazwą ,Milowe Kroczki” w ramach umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej z Starostwem Powiatowym w Złotowie. Projekt obejmował dwutygodniowe cykle rehabilitacyjno – szkoleniowe dla 10 niepełnosprawnych oraz szkolenie dla 10 opiekunów tychże osób z zakresu rehabilitacji i opieki socjalnej.