> W rytmie H2O

W rytmie H2O

Projekt realizowany był w ramach Programu Równać Szanse „W rytmie H2O” – od czerwca 2009 do listopada 2010.

Główną ideą projektu było zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego i planowania własnej przyszłości przez młodzież. Osią projektu były złotowskie jeziora, które stanowią zasadniczy walor turystyczno-przyrodniczy Złotowszczyzny. Z tematem wody związane były główne działania zawarte w projekcie: konfrontacje artystyczne „Sztuka z głębin”; widowisko muzyczne „Hydroliza uczuć”; koncert „Hart2O”.
Podczas realizacji projektu przeprowadzane były również doświadczenia chemicznych, opracowano stronę www oraz wydano 4 numerów gazety informującej o realizowanych przedsięwzięciach.

Młodzież pracowała indywidualnie i grupowo, poprzez kontakt z lokalnymi instytucjami administracji, władzami, mieszkańcami, rozwijała nowe umiejętności oraz przełamywała bariery. Rola dorosłych sprowadziła się jedynie do koordynacji przebiegu projektu.