> Aktualności > Certyfikat zakupu prospołecznego dla rowerów RaceRunning

Certyfikat zakupu prospołecznego dla rowerów RaceRunning

Fundacja Złotowianka- logo sponsora

Zakup prospołeczny

Od 2018 roku nasza fundacja może się poszczycić certyfikatem ZAKUP PROSPOŁECZNY. Otrzymują go przedsiębiorstwa społeczne, które mogą pochwalić się nie tylko wysokiej jakości produktami i usługami, ale i fantastycznym dorobkiem w zakresie działalności społecznej.

Złotowiankowy ZAKUP PROSPOŁECZNY to nasz MOBILER – rower do uprawiania RaceRunning.

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym i innym, mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej to instytucje tworzone przez takie osoby albo dla takich osób.

Znak ZAKUP PROSPOŁECZNY opracowano i zarejestrowano w 2010 r. w Wielkopolsce. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Cel istnienia ZNAKU jest prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.