Senior świadomy, senior z pasją

O projekcie

Celem realizacji projektu pn. „Senior świadomy, senior z pasją” jest integracja seniorów i przeciwdziałanie problemowi samotności, jaki często występuje w tej grupie wiekowej. Jest to problem będący wielkim wyzwaniem.

Zadanie to obejmuje organizację 12 spotkań o charakterze edukacyjnym, prewencyjnym, poszerzającym światopogląd i zwiększających aktywność na polu własnych upodobań. Seniorzy będą mogli wysłuchać wystąpienia specjalisty, który wprowadzi ich w temat ustalony na dany termin spotkania, a następnie sami uczestnicy będą mogli dyskutować o tym, co usłyszeli.

15 kwietnia 2024 roku fundacja Złotowianka rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu „Senior świadomy, senior z pasją”. Jest to projekt dla osób, które ukończyły 60 rok życia i chcą nie tylko zwiększyć swoją świadomość na temat otaczającej nas rzeczywistości, ale także chcą rozwijać swoje pasje w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nie tylko wiek, ale i miejsce zamieszkania, bowiem nabór prowadzony jest wśród mieszkańców Złotowa.

Zadanie to obejmuje organizację 12 spotkań o charakterze edukacyjnym, prewencyjnym, poszerzającym światopogląd i zwiększających aktywność na polu własnych upodobań. Seniorzy będą mogli wysłuchać wystąpienia specjalisty, który wprowadzi ich w temat ustalony na dany termin spotkania, a następnie sami uczestnicy będą mogli dyskutować o tym, co usłyszeli. Spotkania prowadzone będą przez ekspertów z różnych dziedzin, m.in. będą to: geriatra, fizjoterapeuta, policjant, psycholog, farmaceuta. Odbywać się one będą od lipca do grudnia w Miejscu Mocy – Centrum Frame Running co dwa tygodnie.

Celem realizacji projektu pn. „Senior świadomy, senior z pasją” jest integracja seniorów i przeciwdziałanie problemowi samotności, jaki często występuje w tej grupie wiekowej. Jest to problem będący wielkim wyzwaniem.
Organizowane spotkania mają pomóc również w poszerzeniu wiedzy seniorów, a co za tym idzie – ułatwić im rozwiązywanie problemów, z jakimi zmagają się na co dzień, np. z problemami kradzieży, włamań czy oszustw.
Realizacja zadania ma umożliwić seniorom zagospodarowanie czasu wolnego i nawiązywanie nowych relacji.

Osoby starsze stanowią ważną część wolontariuszy fundacji. Wielu seniorów znalazło w fundacji obszar, w którym może aktywnie działać. Organizacja spotkań w ramach projektu ma być zalążkiem, z którego rozwinie się współpraca między fundacją a seniorami.


Projekt pn. „Senior świadomy, senior z pasją” jest dofinansowany przez gminę miasto Złotów.