RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

O projekcie

Fundacja Złotowianka została po raz szósty laureatem XII edycji konkursu grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

W ramach XII edycji Projektu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie, w okresie od 10.03.2024 r., do 28.02.2025 r. będziemy realizować wspólny projekt pt.” Ze Złotowianką możemy więcej”.

Fundacja Złotowianka została po raz szósty laureatem XII edycji konkursu grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

W ramach XII edycji Projektu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie, w okresie od 10.03.2024 r., do 28.02.2025 r. będziemy realizować wspólny projekt pt.” Ze Złotowianką możemy więcej”.

W ramach projektu pomocą zostaną objęci Podopieczni Fundacji Złotowianka jak i Wolontariusze. Podopieczni to osoby chore i niepełnosprawne, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują leków, aby móc kontynuować kurację lub które, mimo czynionych starań, nie zabezpieczyły środków na subkoncie na leczenie. Wolontariusze to osoby o przede wszystkim wielkich sercach, które bezinteresownie niosą pomoc naszym Podopiecznym. Podobnie jak w poprzedniej edycji Konkursu, pomoc zostanie skierowana także do seniorów. Liczba osób, objętych wsparciem w postaci kodów elektronicznych i kart sięgnie 137. 

Budżet projektu wynosi 61.000,00 zł z czego dofinansowanie DOZ Fundacji wynosi 21.000,00 zł, a wkład własny Złotowianki to 40.000,00 zł 

Kody elektroniczne jak i karty projektu „Razem Możemy Więcej” zostaną przekazane dla osób, które będą mogły wykorzystać je w aptekach na zakup leków niezbędnych. Przyznane profity będą rozpatrywane na podstawie analizy sytuacji finansowej i potrzeb leków Podopiecznych Fundacji.

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty