> Aktualności > Fundacja Złotowianka została laureatem XI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Fundacja Złotowianka została laureatem XI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Zdjęcie przedstawia logo

W ramach XI edycji Projektu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie, w okresie od 10.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r. będziemy realizować wspólny projekt pt. „Ze Złotowianką możemy więcej”.

W ramach projektu pomocą objęci zostaną Podopieczni Fundacji Złotowianka– osoby chore i niepełnosprawne, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują leków, aby móc kontynuować kurację lub które, mimo czynionych starań, nie zabezpieczyły środków na subkoncie na leczenie. Podobnie jak w poprzedniej edycji Konkursu, pomoc zostanie skierowana także do seniorów. Liczba osób, objętych wsparciem w postaci kart sięgnie 89.

Budżet projektu wynosi 63.000,00 zł z czego dofinansowanie DOZ Fundacji wynosi 23.000,00 zł, a wkład własny Złotowianki to 40.000,00 zł.

Karty projektu Razem Możemy Więcej, które wytypowane osoby będą mogły wykorzystać w aptekach na zakup leków, przyznane zostaną na podstawie analizy sytuacji finansowej i potrzeb lekowych Podopiecznych Fundacji.

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/grant