> Aktualności > Fundacja Złotowianka została Laureatem XII edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja Złotowianka została Laureatem XII edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

W ramach XII edycji Projektu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie, w okresie od 01.03.2024 r. do dnia 28.02.2025 r. będziemy realizować wspólny projekt pt. „Ze Złotowianką możemy więcej”.

W ramach projektu pomocą objęci zostaną Podopieczni Fundacji Złotowianka– osoby chore i niepełnosprawne, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują leków, aby móc kontynuować kurację lub które, mimo czynionych starań, nie zabezpieczyły środków na subkoncie na leczenie. Podobnie jak w poprzedniej edycji Konkursu, pomoc zostanie skierowana także do seniorów. Liczba osób, objętych wsparciem w postaci kart oraz kodów elektronicznych sięgnie 42.

Budżet projektu wynosi 63.000,00 zł z czego dofinansowanie DOZ Fundacji wynosi 21.000,00 zł, a wkład własny Złotowianki to 42.000,00 zł ( w tym 2000,00 zł to wkład własny rzeczowy)

Karty projektu Razem Możemy Więcej, które wytypowane osoby będą mogły wykorzystać w aptekach na zakup leków, przyznane zostaną na podstawie analizy sytuacji finansowej i potrzeb lekowych Podopiecznych Fundacji.

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty