> Aktualności > Harmonogram zajęć grupowych na kwartał VII – IX 2022 do projektu pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych w ramach sekcji FrameRunning”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową ZZO/000386/15/D

Harmonogram zajęć grupowych na kwartał VII – IX 2022 do projektu pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych w ramach sekcji FrameRunning”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową ZZO/000386/15/D