Najczęstsze pytania

Czy środki na subkoncie mają ważność?

Środki na subkoncie nie mają terminu ważności, co oznacza, że przez kilka lat można je gromadzić na subkoncie.

Co się dzieje z pieniędzmi na subkoncie w przypadku śmierci podopiecznego?

Regulamin fundacji wskazuje, że środki Podopiecznego zgromadzone na jego subkoncie po jego śmierci przekazywane są na cele statutowe fundacji. W praktyce oznacza to, że zarząd fundacji dzieli je pomiędzy Podopiecznych, którzy w danej chwili najbardziej potrzebują wsparcia.

Czy nr KRS i nr konta fundacja ma tylko dla siebie, czy numery takie otrzymuje też każdy podopieczny?

KRS jest rodzajem publicznego rejestru, którego podstawową funkcją jest gromadzenie i udzielanie informacji na temat zarejestrowanych w nim podmiotów, w tym fundacji i stowarzyszeń. Oznacza to, że numer KRS jest przypisany danej organizacji – każda organizacja ma jeden numer KRS. Podobnie dzieje się z numerem konta bankowego – jest on przypisany do danej organizacji. Dzięki istnieniu indywidualnych subkont możliwe jest udostępnianie numeru KRS i numeru rachunku bankowego każdemu Podopiecznemu, a środki przekazane na ich rzecz trafiają właśnie na wyodrębnione subkonto.

Oznacza to, że wszyscy Podopieczni posługują się jednym numerem KRS i jednym rachunkiem bankowym, to numer subkonta umożliwia to, że środki finansowe trafiają do konkretnej osoby.

Kiedy jest księgowany podatek?

Urząd Skarbowy do końca września każdego roku musi dostarczyć organizacjom płytę ze zbiorczymi danymi – ilością wpłat oraz kwot 1% podatku. Dopiero gdy fundacja otrzyma taki zbiorczy rejestr, może rozpocząć księgowanie środków na subkontach, dlatego zazwyczaj rozpoczyna się ono w pierwszych dniach października.

Czy mogę podziękować darczyńcom za przekazanie podatku?

Oczywiście, że można im podziękować. Pamiętać trzeba jednak o tym, iż fundacja nie może (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych) udostępnić Podopiecznym danych darczyńcy. Ze względu na to, iż dane do przekazania 1% podatku trafiają do kolejnych darczyńców pocztą pantoflową, nie są Państwo też w stanie indywidualnie podziękować każdemu z nich. Może warto więc zamieścić ogólne podziękowanie w lokalnej prasie, na swoim blogu?

Czy można postawić puszkę w sklepie bez zgody fundacji?

Niestety nie. Umieszczenie puszki w sklepie jest formą zbiórki publicznej, na którą każdy musi posiadać zgodę organizacji, która dokonała stosownego zgłoszenia w MSWiA. Przeprowadzając zbiórkę publiczną bez stosownej zgody liczyć się trzeba z konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego.

Czy fundacja ma swoich stałych sponsorów?

Tak, fundacja posiada swoich stałych darczyńców, na których pomoc może stale liczyć. Bardzo ważne dla nas jest utrzymywania stabilnych i przyjaznych relacji z naszymi sponsorami, wolontariuszami oraz każdym, kto w jakiś sposób chce wspierać nasze działania.