Partner w projekcie

Fundacja Złotowianka jako partner projektu

„Razem dla mieszkańców Gminy Zakrzewo – utworzenie Klubu Seniora i wsparcie dla rodzin!”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o harmonogramie planowanych w projektu spotkań.