Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > a > Adamczyk Jakub A/28

Adamczyk Jakub A/28

Fundacja Złotowianka- podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo zachodniopomorskie, Brzeźno
Data urodzenia:  24.09.1987

Kubuś uro­dził się w 1987 roku. Mimo że ma juz 32 lata i jest doro­sły to na­dal pozo­staje „Kubu­siem” – małym dziec­kiem potrze­bu­ją­cym opieki 24 godziny na dobę. Kubuś ma padaczkę, jest nie­peł­no­sprawny fizycz­nie i inte­lek­tu­al­nie – nie mówi, sam nie je i bez pomocy nie potrafi podnieść się z łóżka.

Jedyną osobą opiekującą się na stałe synem  jest Lusia – mama Kubu­sia  która gdyby nie życz­li­wość i dobre serce sąsia­dów nie udźwi­gnę­łaby cię­żaru opieki.

Ulotka 1%