Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > a > Adamczyk Janusz i Jakub A/28

Adamczyk Janusz i Jakub A/28

Miejsce zamieszkania: województwo zachodniopomorskie, Brzeźno
Data urodzenia: Janusz 01.04.1956 , Jakub 24.09.1987

Kubuś uro­dził się w 1987 roku. Mimo że ma juz 32 lata i jest doro­sły to na­dal pozo­staje „Kubu­siem” – małym dziec­kiem potrze­bu­ją­cym opieki 24 godziny na dobę. Kubuś ma padaczkę, jest nie­peł­no­sprawny fizycz­nie i inte­lek­tu­al­nie – nie mówi, sam nie je i bez pomocy nie potrafi podnieść się z łóżka.

12 lat temu po trzeciej operacji serca jego tata – Janusz – dostał udaru mózgu, został spa­ra­li­żo­wany i od tamtej pory mimo intensywnej reha­bi­li­ta­cji pozostaje w łóżku – podobnie jak Kubuś potrzebuje całodobowej opieki. Kontakt z Januszem jest bardzo utrudniony z powodu uszkodzenia mózgu którego doznał podczas udaru.

Jedyną osobą opiekującą się na stałe chło­pa­kami jest Lusia – mama Kubu­sia i żona Janu­sza która gdyby nie życz­li­wość i dobre serce sąsia­dów nie udźwi­gnę­łaby cię­żaru opieki.