> Podopieczni > a > Adeyeye Jakub A/34

Adeyeye Jakub A/34

Fundacja Złotowianka- podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie, Zielonka
Data urodzenia:
01.08.2015

Kuba urodził się w 2015 r. Zdiagnozowano u niego autyzm, a w wieku 2 lat i 9 miesięcy stwierdzono opóźnienia w rozwoju mowy, nieprawidłowości w zakresie funkcji poznawczych i psychospołecznych. Oznacza to trudności chłopca w rozumieniu komunikatów, udzielaniu odpowiedzi i wykonywaniu poleceń, działa on na własnych zasadach. Dużym utrudnieniem w normalnym funkcjonowaniu są schematyczne zachowania, opór przed zmianami i sytuacje kontrolowane przez stereotypowe zainteresowania i ruchy, gdy nie chce nikogo słuchać uparcie kontynuując swoją wizję. Dodatkowo Jakub cierpi na liczne alergie wziewne i pokarmowe.

Jest zdolnym dzieckiem: potrafi nazywać kolory po polsku i angielsku, liczyć do 10 i śpiewać angielski alfabet.

Rokowania poprawy jego funkcjonowania są dobre, pod warunkiem wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych poprawiających stan zdrowia organizmu.

Taką możliwość będzie miał uczęszczając do specjalistycznego przedszkola dla dzieci z autyzmem, którego miesięczny koszt to 400 zł. Przynoszące dobre efekty w leczeniu zaburzeń autystycznych zabiegi w komorze hiperbarycznej dla dzieci to wydatek 1350 zł za serię 10 zabiegów.

Proszę darczyńców o dobrym sercu o pomoc w realizacji tych celów. Każda Państwa wpłata na subkonto Jakuba w fundacji zwiększa jego szanse na efektywny rozwój i samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.