> Podopieczni > a > Adeyeye Jakub A/34

Adeyeye Jakub A/34

Zdjęcie przedstawia chłopca w czapce

Miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie, Zielonka
Data urodzenia:
01.08.2015

Kuba urodził się w 2015 r. Zdiagnozowano u niego autyzm, a w wieku 2 lat i 9 miesięcy stwierdzono opóźnienia w rozwoju mowy, nieprawidłowości w zakresie funkcji poznawczych i psychospołecznych. Oznacza to trudności chłopca w rozumieniu komunikatów, udzielaniu odpowiedzi i wykonywaniu poleceń, działa on na własnych zasadach. Dużym utrudnieniem w normalnym funkcjonowaniu są schematyczne zachowania, opór przed zmianami i sytuacje kontrolowane przez stereotypowe zainteresowania i ruchy, gdy nie chce nikogo słuchać uparcie kontynuując swoją wizję. Dodatkowo Jakub cierpi na liczne alergie wziewne i pokarmowe.

potrafi czytać i pisać na poziomie odpowiednim do wieku, pasjonują go mapy i trasy samochodowe.

Rokowania poprawy jego funkcjonowania są dobre, pod warunkiem wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych poprawiających stan zdrowia

Terapią na wiele jego problemów jest Trening słuchowy metodą Tomatisa. Poprawia on przetwarzanie słuchowe, które u Jakuba jest zaburzone, usprawniając komunikację, zmniejszając nadwrażliwość na dźwięki, dotyk i wybiórczość pokarmową. Reguluje też  napięcie mięśniowe, równowagę i koordynację ruchową. Koszt tej terapii wynosi od 2250 zł. za jedną sesję, jakich dziecko musi odbyć cztery.

Proszę darczyńców o pomoc w sfinansowaniu między innymi powyższej terapii.
Ostatnie zdanie proszę pozostawić.

 Każda Państwa wpłata na subkonto Jakuba w fundacji zwiększa jego szanse na efektywny rozwój i samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.