> Podopieczni > d > Dymek Andrzej D/59

Dymek Andrzej D/59

Fundacja Złotowianka- podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Lubasz
Data urodzenia:
11.09.1955

Od ponad 20 lat cho­ruję na stward­nie­nie roz­siane. Cho­roba postę­pu­jąca – aktu­al­nie mój stan zdro­wia nie pozwala mi na samo­dzielne funk­cjo­no­wa­nie, wyma­gam cało­do­bo­wej opieki dru­giej osoby. Nie poru­szam się samo­dziel­nie.