> j > Jabłońska Lidia J/117 > Jabłońska

Jabłońska

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę uśmiechniętą