> k > Krajewski Stanisław K/400 > dfggg

dfggg

Zdjęcie przedstawia chłopca z okularami