> l > Lewandowski Krzysztof L/20 > K.Lewandowski

K.Lewandowski

Zdjęcie przedstawia mężczyznę na wózku