> n > Naskrętski Mikołaj N/127 > mikolaj

mikolaj

Zdjęcie przedstawia chłopca uśmiechniętego