> Podopieczni > s > Spieczyński Łukasz S/207

Spieczyński Łukasz S/207

Zdjęcie przedstawia chłopca w okularach

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Stęszew
Data urodzenia:
28.06.2002

Łukasz uro­dził się 28 czerwca 2002 z prze­pu­kliną opo­nowo-rdze­niową, wodo­gło­wiem, a w następ­stwie tego ma rów­nież neu­ro­genny pęcherz, 90 % skrzy­wie­nia krę­go­słupa i nie­do­wład koń­czyn dol­nych.

Od ok. 4 roku życia nosi gor­set, mający za zada­nie uspraw­nić jego koor­dy­na­cję ruchowo-odde­chową.