> Podopieczni > s > Stańczyk Szymon S/203

Stańczyk Szymon S/203

Zdjęcie przedstawia chłopca siedzącego na kamieniu

Miejsce zamieszkania: województwo łódzkie, Borki

Data urodzenia: 09.12.2006

Szymon urodził się z Trisomią 21 Chromosomu czyli Zespołem Downa, złożoną wadą serca – wspólnym kanałem przedsionkowo komorowym ze wspólną zastawką, obustronnym niedosłuchem, niedoczynnością tarczycy, obniżonym napięciem mięśniowym, skróconym wędzidełkiem podjęzykowym.

W swoim życiu przeszedł szereg operacji i zabiegów pod narkozą, w tym dwukrotnie operację na otwartym sercu. Dzielnie walczył o życie w trakcie niewydolności wielonarządowej na Oddziale Intensywnej Terapii.

Szymon pozostaje pod opieką wielu poradni specjalistycznych: kardiologicznej, audiologiczno – foniatrycznej, laryngologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, rehabilitacyjnej, dermatologicznej, logopedycznej, psychologiczno – pedagogicznej, genetycznej. Systematycznie korzysta z pomocy terapeutów i rehabilitanta.

Jest uczniem placówki o profilu specjalnym, wychowuje się w pełnej rodzinie.

Szymon to cudowny starszy brat, pogodny chłopak, wspaniały syn ale potrzebuje pomocy aby móc rozwijać się i osiągnąć w życiu jak największą samodzielność. 

Możesz przekazać 1,5% podatku w zeznaniu podatkowym PIT wpisując:
Numer KRS:
0000308316
Cel szczegółowy: Stańczyk Szymon S/203
Bądź przekazać darowiznę w dowolnej kwocie, dokonując przelewu na poniższe dane:
Fundacja Złotowianka
Nieznanego Żołnierza 9
77-400 Złotów
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010

W tytule przelewu wpisać należy: Darowizna dla Stańczyk Szymon S/203