Nasza misją jest wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych w pozyskiwaniu środków na leczenie i rehabilitację, w dążeniu do samodzielności i samorealizacji, w celu osiągnięcia przez nich dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Naszym celem jest również dawanie możliwości rozwoju poprzez RaceRunning – sport dla osób z niepełnosprawnością.

> Podopieczni > ś > Świątek Paulina Ś/20

Świątek Paulina Ś/20

Fundacja Złotowianka- pracownicy

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Rogoźno
Data urodzenia:
09.04.2008

Córka Paulina została przez nas przysposobiona w 2017 roku. W 2015 r. w poradni wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z FAS/FAE w Toruniu stwierdzono u niej płodowy zespół alkoholowy. Paulina jest pod stałą obserwacją endo­kry­no­lo­giczną. Córka nie sprawia większych problemów wychowawczych, lecz ma problemy z koncentracją i zapa­mię­ty­wa­niem nowych wia­do­mo­ści, jest bardzo żywa i uczuciowa, lubi się przytulać, chętnie opiekuje się młodszymi dziećmi i zwierzętami, ma tendencje do wymyślania i kon­fa­bu­la­cji. Przez to że matka biologiczna zapiła płód, dziecko ma problem z wagą ciała i wzrostem. My jako jej nowa rodzina cały czas pra­cu­jemy nad tym, żeby Paulina wyzdrowiała i w życiu była samodzielna. Wiążą się z tym częste wizyty u lekarzy i wyjazdy do szpitali na różne badania. Córka wymaga również reha­bi­li­ta­cji związanej z koncentracją i zapa­mię­ty­wa­niem.

Ulotka 1%