Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > w > Wałaszczyk Wiktor W/139

Wałaszczyk Wiktor W/139

Fundacja Złotowianka- podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Złotów
Data urodzenia:
29.03.2017

Wiktorek urodził się w 30 tygodniu ciąży. W trzeciej dobie życia dziecka doszło do rozległych wylewów, które spowodowały wodogłowie pokrwotoczne, co wiązało się założeniem u dziecka zastawki komorowo-otrzewnowej. To z kolei przyniosło wiele komplikacji, jak m.in. opóźniony rozwój psycho-ruchowy, wzmożone napięcie mięśniowe, niedowidzenie bądź całkowite niewidzenie (Wiktorek nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie wodzi wzrokiem) i wiele innych powikłań neurologicznych.

Codziennie walczymy o lepszy dzień. Każda złotówka przekazana w akcji 1% lub w darowiźnie przeznaczana będzie na jeden, niezmienny cel – walkę o godne życie, o sprawność i samodzielność.

Przekaż nam swój 1%
wpisując KRS: 0000308316 oraz podając cel szczegółowy: W/139 Wiktor Wałaszczyk

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat – darowizn na konto:
Fundacja „Złotowianka”
ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów
KRS: 0000308316
na numer konta: 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010

z dopiskiem
„darowizna na rzecz Wiktora Wałaszczyk W/139”

Dziękujemy!