> Podopieczni > z > Zub Michał Gabriel Z/9

Zub Michał Gabriel Z/9

Fundacja Złotowianka- podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie, Wołomin
Data urodzenia:
07.02.1989

Michał to były sportowiec, u którego na skutek przećwiczenia sportowego, wystąpił rozległy naczyniak rdzenia kręgowego odcinka kręgosłupa piersiowego, sięgający od kręgu C7 do Th8, scentralizowany na odcinku Th4 kręgosłupa piersiowego, który został poddany embolizacji oraz laminektomii w 2007 r. Od tego czasu u Michała występuje niedowład kończyn dolnych, co skutkuje tym, że Michał porusza się na wózku. Po wyżej opisanej operacji Michał został wypisany do domu z zaleceniem stałej, intensywnej rehabilitacji i leczenia domowego oraz systematycznych kontroli medycznych. Na przestrzeni lat 2007-2018 u Michała okresowo wykonywany został kontrolny rezonans magnetyczny, który monitorował obecny stan jego rdzenia kręgowego. Dodatkowo w tym okresie Michał przeszedł w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokociumiu kilka nowatorskich zabiegów wszczepu komórek macierzystych w miejsce uszkodzenia, których celem jest próba regeneracji rdzenia kręgowego i maksymalne usprawnienie Michała. Dzięki tym zabiegom stan zdrowia Michała z roku na rok się polepsza, jest to natomiast proces bardzo powolny, jednak połączony z intensywnymi ćwiczeniami, daje stopniowo pozytywne rezultaty. Zalecenia lekarskie, które obecnie Michał koniecznie musi wykonywać to systematyczna, codzienna, bardzo intensywna rehabilitacja, fizjoterapia, hydroterapia, pionizacja i ogólne ćwiczenia wzmacniające, najbardziej skierowane na rehabilitację nóg.