> Podpisaliśmy kolejną umowę o zlecenie realizacji zadania z PFRON ! > plakat_fundusz_celowy_420x297-1 GOT (1)-1

plakat_fundusz_celowy_420x297-1 GOT (1)-1

Zdjęcie przedstawia plakat Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych