> Podpisaliśmy kolejną umowę o zlecenie realizacji zadania z PFRON ! > Zdjęcie przedstawia plakat Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcie przedstawia plakat Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych