> Aktualności > Wsparcie działań Złotowianki ze środków PFRON

Wsparcie działań Złotowianki ze środków PFRON

Miło nam poinformować, że 25 sierpnia 2020 roku podpisaliśmy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2019 o nazwie „Kierunek AKTYWNOŚĆ”. Projekt realizowany jest                              w terminie 06.01.2020r. – 31.03.2021r i bierze w nim udział pięćdziesięciu niepełnosprawnych beneficjentów z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego.

Celem projektu jest prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – sportowych poprawiających sprawność fizyczną; zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez sport; nabywanie i rozwijanie kompetencji oraz umiejętności ruchowych; pokonywanie barier fizycznych i psychicznych; integracja oraz podniesienie poczucia własnej wartości beneficjentów.

W ramach projektu dzieci i dorośli będą korzystać z następujących form wsparcia:

  • treningi RaceRunning (02 .2020r. – 02.2021 r.),
  • z fizjoterapeutą (02 .2020r. – 02.2021 r.),
  • z psychologiem (02 .2020r. – 02.2021 r.).