> Aktualności > Szybciej, wyżej, dalej

Szybciej, wyżej, dalej

Trenują raptem od kilku miesięcy, a już marzą o mistrzostwach Polski

Sekcje RaceRunning w Złotowie i w Pile działają już kolejny rok, ale pierwszy raz na taką skalę. Prawdziwy rozmach umożliwił Złotowiance największy jak dotąd projekt, jaki realizowała. Dzięki wsparciu PFRON raz w tygodniu trenerzy fundacji trenują z niepełnosprawnymi sportowcami w czterech sekcjach RaceRunning: w Złotowie, w Pile, w Wałczu i Poznaniu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczestników projektu postępy widać gołym okiem – czasy, jakie niepełnosprawni osiągają na dystansach 60, 100 i 200 m są coraz lepsze.

Nie próżnują też uczestnicy sekcji ogólnorozwojowej. Gwar w salkach rehabilitacyjnych i na basenie ośrodka Zabajka 2 w Złotowie świadczy o tym, że i oni wykonują ciężką pracę.

Prowadzone zajęcia rehabilitacyjno–sportowe mają poprawić sprawność fizyczną, zwiększyć samodzielność i aktywność osób niepełnosprawnych i to się dzieje na każdym spotkaniu. Dodatkowo każdy trening stanowi okazję do pokonywania barier fizycznych i psychicznych oraz integracji z innymi uczestnikami treningów. Pomagają w tym dodatkowe, indywidualne zajęcia, jakie niepełnosprawni odbywają z psychologiem i fizjoterapeutą.

Projekt pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach sekcji RaceRunning i ogólnorozwojowej”jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a jego uczestnikami są osoby niepełnosprawne (dzieci i dorośli) z terenu województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

  1. Leszczyńska, fot. arch. fundacji