> TACY SAMI, choć różni tak > image8

image8

Zdjęcie przedstawia dwie kobiety i dziewczynkę z gitarami