Współpraca z biznesem

Pomagając naszej organizacji, możesz zyskać także finansowo

Jeśli jesteś osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, wspierając naszą organizację możesz odliczyć darowizny od kwoty podlegającej opodatkowaniu do 6 % swojego rocznego dochodu. Pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy Fundacji. Jako osoba fizyczna wykazujesz przekazaną darowizną w rozliczeniu rocznym w formularzu PIT – 0.

Jako osoba prawna możesz odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nieprzewyższającej 10 % uzyskanego dochodu. Pamiętaj o zachowania potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy Fundacji. Osoby prawne przekazane darowizny wykazują na formularzu CIT – D.


Skorzystaj z naszych usług reklamowych

Możesz zaangażować się w pomoc, nie tylko poprzez przekazanie darowizny, ale także poprzez skorzystanie z naszych usług reklamowych.

Wykonamy dla Ciebie wcześniej wspólnie ustalone świadczenia, (ustalamy ofertę indywidualnie, dostosowując je do Twoich potrzeb) które przyczynią się do realizacji Twoich celów public relations. Masz również pewność, że Twoja pomoc przyniesie korzyść Twojej firmie. Sponsoring, bowiem nie jest czynnością jednostronną, nie zyskuje na nim jedynie Fundacja.  

 


Pomagaj i wzmacniaj swój wizerunek

Współpracując z nami kształtujesz wizerunek swojej firmy, jako zaangażowanej społecznie i otwartej na niesienie pomocy innym, dla której nie jest obojętna idea zmiany świata na lepszy. Twoja relacja z naszą organizacją, wpisuje się w ramy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nasza współpraca sprawia również, że realnie przyczyniasz się do pomocy naszym Podopiecznym w codziennych zmaganiach o ich zdrowie. Zyskujesz również szereg działań reklamowych, jakie podejmujmy na rzecz promocji Twojej firmy.


Wspieraj naszych podopiecznych rzeczowo

Twoja pomoc nie musi być wyłącznie finansowa. Współpracując z nami, możesz dotrzeć do nowego grona odbiorców Twoich usług czy produktów. Przekazane nam przez Ciebie produkty trafiają do naszych Podopiecznych, tym samym możliwość pozyskania nowego, szerszego grona klientów. Dodatkowo również możemy zamieścić informację o naszej współpracy na naszym fanpage oraz stronie internetowej.

 


Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to działania polegające na inicjowaniu i wspieraniu przez pracodawcę działalności społecznej pracowników. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast pracodawca umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania.

Wsparcie pracodawcy może odbywać się poprzez:  • Czas – kiedy pracodawca umożliwia realizację takich działań w ramach czasu pracy,
  • Fundusze – kiedy pracodawca przeznacza do dyspozycji pracowników – wolontariuszy fundusze, które mogą oni wykorzystać do realizacji swoich działań,
  • Zasoby – kiedy pracodawca umożliwia wykorzystanie zasobów zakładu pracy do realizacji działań pracowników – wolontariuszy, np. samochodów służbowych, sprzętu biurowego, narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

Realizujemy szereg przedsięwzięć, eventów oraz inicjatyw, w które Twoi pracownicy mogą się zaangażować!