Zbiórka publiczna

JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć CZYTELNIE wypełniony wniosek drogą pocztową lub skanem nie mniej niż 14 dni przed planowaną zbiórką. Termin rozpatrzenia zezwolenia liczony jest od momentu złożenia kompletu dokumentów.

POBIERZ: Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Do wniosku należy dołączyć:

  • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę
  • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych od osób kwestujących (TYLKO W PRZYPADKU KWESTY DO PUSZEK) patrz wniosek o wydanie pozwolenia.
  • pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej): OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

UWAGA! Jeżeli wnioskodawcą nie jest rodzic/ prawny opiekun podopiecznego, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od rodzica/ opiekuna: UPOWAŻNIENIE

UWAGA! Fundacja wypożycza puszki oraz skarbony bezpłatnie. Jednak paczka wysyłana jest za pobraniem – koszty wysyłki ponosi adresat.

Inne dokumenty:

 

Protokół z otwarcia skarbony

Protokół z otwarcia puszek

Sprawozdanie_z_przeprowadzonej_zbiórki_publicznej