> Aktualności > RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Po raz czwarty zostaliśmy laureatami konkursu grantowego „Razem Możemy Więcej” w ramach X edycji projektu organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Do tej edycji projektu wytypowaliśmy aż 114 osób do objęcia pomocą i przekazywaliśmy im karty bezgotówkowe do zakupu niezbędnych lekarstw (z wyłączeniem kosmetyków). Były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i potrzebujące leków, aby móc kontynuować kurację lub osoby, które mimo czynionych starań nie zabezpieczyły środków na leczenie na subkoncie.

Budżet projektu wyniósł 56.700,00 zł z czego dofinansowanie przez DOZ Fundacje wyniosło 18.900,00 zł, a wkład własny Fundacji Złotowianka to 37.800,00 zł.

Za okazaną pomoc i wsparcie w imieniu własnym i Podopiecznych serdecznie dziękujemy!”

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty.