> Aktualności

” Fundacja Złotowianka podpisała kolejną umowę z DOZ Fundacją Dbam o Zdrowie w projekcie „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

W ramach XI edycji grantu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” organizowanego przez DOZ Fundację Dbam o Zdrowie będziemy realizować wspólny projekt pt.” Ze Złotowianką możemy więcej”.

Pomocą zostaną objęci Podopieczni Fundacji Złotowianka jak i Wolontariusze. Podopieczni to osoby chore i niepełnosprawne, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują leków, aby móc kontynuować kurację lub które, mimo czynionych starań, nie zabezpieczyły środków na subkoncie na leczenie. Wolontariusze to osoby o przede wszystkim wielkich sercach, które bezinteresownie niosą pomoc naszym Podopiecznym. Podobnie jak w poprzedniej edycji Konkursu, pomoc zostanie skierowana także do seniorów. Liczba osób, objętych wsparciem sięgnie 20 osób.

Budżet projektu wynosi 30.000,00 zł z czego dofinansowanie DOZ Fundacji wynosi 10.000,00 zł, a wkład własny Złotowianki to 20.000,00 zł 

Wytypowane osoby na podstawie analizy ich sytuacji finansowej i potrzeb lekowych będą mogły dzięki temu wsparciu zakupić bardzo potrzebne leki w aptekach.