Komu pomagamy?

Fundacja otacza opieką osoby w różnym wieku, dzieci i dorosłych z terenu kraju i zza granicy. Do grona naszych podopiecznych należą osoby chore i niepełnosprawne, młode talenty, ale też ci, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Wśród naszych podopiecznych mamy osoby zmagające się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami ze spectrum autyzmu, chorobami neurologicznymi (stany po udarze, wylewie, zanik mięśni itp.), chorobami nowotworowymi, stanami po uszkodzeniu układu nerwowego (wypadki komunikacyjne, urazy rdzenia kręgowego itp.), urazami ortopedycznymi, zaburzeniami układu ruchu, chorobami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi, w tym zaburzeniami mowy, słuchu, integracji sensorycznej itp., chorobami genetycznymi, zaburzeniami metabolicznymi i innymi schorzeniami.

By pozyskiwać środki z 1,5% podatku oraz darowizn konieczne jest dołączenie do grona naszych podopiecznych i utworzenie subkonta w Złotowiance – organizacji, która posiada status OPP i udostępnia swój numer KRS.

Dowiedz się, jak założyć bezpłatne subkonto w naszej fundacji.

 

Pomagamy osobom z terenu całego kraju, nasi Podopieczni to mieszkańcy każdego z województw!