> Aktualności > Dofinansowanie do zakupu mobileRa

Dofinansowanie do zakupu mobileRa

Zdjęcie przedstawia kobietę na mobilerze

Jeśli chciałbyś nabyć nasz rower biegowy do RaceRunning, możesz otrzymać dofinansowanie z PCPR.

MobilRy, czyli rowery biegowe do uprawiania RaceRunning posiadają deklarację zgodności wyrobu medycznego kat. I, przez co możliwe jest uzyskanie dofinansowania na jego zakup ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ważne! Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne PCPR-y mogą ustalać dodatkowe kryteria jak i określać programy, w ramach których należy złożyć wniosek, np. może to być dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, bądź w ramach likwidacji barier technicznych.

Kto i gdzie może składać wnioski?

Wnioski można składać przez cały rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (druki do pobrania w PCPR lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej PCPR). Do wniosku należy dołączyć opinię fizjoterapeuty, że mobileRy to sprzęt rehabilitacyjny i trening na nim wpłynie korzystnie na postępy rehabilitacyjne osoby zainteresowanej. Ponadto, jeśli piszemy wniosek w ramach likwidacji barier technicznych watro załączyć opinię, iż trening na MobileRze w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem i wpłynie na aktywizację i rehabilitację społeczną.