> Aktualności > Fundacja Złotowianka została Laureatem IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja Złotowianka została Laureatem IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja Złotowianka została Laureatem IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Konkurs ten został zorganizowany przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. W ramach programu konkursowego od 15.03.2021 r. do 28.02.2022 r. będziemy realizować projekt pt. „Ze Złotowianką możemy więcej”.
Pomocą objęci zostaną Podopieczni Fundacji – osoby chore i niepełnosprawne, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują leków, aby móc kontynuować kurację lub które, mimo czynionych starań, nie zabezpieczyły środków na subkoncie na leczenie. Podobnie jak w poprzedniej edycji Konkursu, pomoc zostanie skierowana także do seniorów. Liczba osób, objętych wsparciem, sięgnie 150.
Budżet projektu wynosi 56.700,00 zł, z czego dofinansowanie DOZ Fundacji wynosi 18.900,00 zł, a wkład własny Złotowianki to 37.800,00 zł.
Karty bezgotówkowe, które wytypowane osoby będą mogły wykorzystać w aptekach na zakup leków, przyznane zostaną na podstawie analizy sytuacji finansowej i potrzeb farmaceutycznych Podopiecznych Fundacji. 

Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty