> Aktualności > Fundacja Złotowianka została Laureatem XI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja Złotowianka została Laureatem XI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

W ramach XI edycji Projektu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie, w okresie od 10.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r. zrealizowała wspólny projekt pt. „Ze Złotowianką możemy więcej”.

W ramach projektu pomocą objęci zostali Podopieczni Fundacji Złotowianka– osoby chore i niepełnosprawne, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują leków, aby móc kontynuować kurację lub które, mimo czynionych starań, nie zabezpieczyły środków na subkoncie na leczenie. Podobnie jak w poprzedniej edycji Konkursu, pomoc została skierowana także do seniorów. Liczba osób, objętych wsparciem w postaci kart sięgnęła 89 osób.

Budżet projektu wyniósł 63.000,00 zł z czego dofinansowanie DOZ Fundacji wyniosło 23.000,00 zł, a wkład własny Złotowianki to 40.000,00 zł.

Osoby, które zostały wytypowane mogły wykorzystać karty w aptekach na zakup niezbędnych leków, które zostały przyznane na podstawie analizy sytuacji finansowej i potrzeb lekowych Podopiecznych Fundacji.

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty