1.5% podatku

Kto może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku mogą przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) osoby fizyczne rozliczające się w Polsce:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36 lub PIT-36L lub PIT-38),
  • emeryci (jeśli samodzielnie wypełniają PIT-36 czy PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP, gdy rozlicza ich ZUS).

1,5% podatku nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe.

W 2022 r. wzrosła kwota wolnej od podatku do 30 tys. zł, oznacza to, iż podatnicy, którzy miesięcznie zarabiają równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź mniej (jeśli np. zostali zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy bądź przepracują krócej niż 12 miesięcy w ciągu roku), nie będą w stanie podzielić się 1,5 % swojego podatku, natomiast reszta podatników będzie mogła przekazać 1,5% podatku do OPP.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Procedura przekazania 1,5% podatku jest łatwa i zajmuje tylko chwilę. Wystarczy w rozliczeniu podatkowym podać numer KRS wybranej organizacji, kwotę podatku (musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy, czyli jeśli wynosi 31,22 zł i 31,29 zł będzie wynosiła dokładnie 31,20 zł). Jeśli chcesz wesprzeć konkretnego Podopiecznego, należy podać także cel szczegółowy – identyfikator subkonta składający się z nazwiska i numeru. Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przekazanie danych do Fundacji.

Co jest ważne przy przekazywaniu 1,5% podatku do OPP?

Przy przekazywaniu 1,5% podatku bardzo ważne jest dotrzymanie terminowości składania deklaracji, korekt do deklaracji oraz opłacenia podatków. Należy również bezbłędnie wpisać numer KRS Fundacji, bo to na jego podstawie Urząd Skarbowy wie jak rozdysponować środki. Należy również pamiętać, iż na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną Organizację Pożytku Publicznego.

Jak przekazać 1,5% podatku podopiecznemu Fundacji ZŁOTOWIANKA?

Wypełnij rubrykę wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniach PIT (28, 36, 36L, 37, 38), podając następujące dane:

  • wnioskowaną kwotę, którą chcesz przekazać na rzecz podopiecznego Fundacji (wnioskowana kwota nie może przekraczać 1,5% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół),
  • numer KRS: KRS: 0000308316

W RUBRYCE CEL SZCZEGÓŁOWY: IMIĘ I Nazwisko, numer subkonta podopiecznego (w rubryce cel szczegółowy 1,5%)

  • dodatkowo wyraź zgodę na przekazanie danych do Fundacji