Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Podatnik, który przekażę darowiznę na fundację Złotowianka, ma możliwość odliczenia jej od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym .

Kto ma taką możliwość?

Odliczeń dokonać może podatnik, który składa zeznanie podatkowe na jednym, z poniższych formularzy:

  • PIT-37
  • PIT-36
  • PIT-36L
  • PIT-28

Przekazanie darowizny na rzecz fundacji, musi być udokumentowane w odpowiedni sposób, jednak potwierdzenia tego nie dołącza się do zeznania podatkowego. Należy jednak przechowywać je, i okazać w razie kontroli z Urzędu Skarbowego.

W jaki sposób udokumentować przekazanie darowizny?

Przelew bankowy bezpośrednio na konto fundacji

Jeśli darowizna została wykonana jako bezpośredni przelew na rachunek fundacji, do jej udokumentowania wystarczy dowód przelewu wystawiony przez bank (tj. wyciąg bankowy lub potwierdzenie operacji z banku) zawierający numer rachunku oraz dane jego właściciela (podatnika).

Jeśli podczas przekazywania darowizny skorzystano z płatności online

(blik, PayPal, Przelewy24 itp.) to oprócz dowodu zapłaty z banku niezbędne jest potwierdzenie Fundacji Złotowianka o otrzymaniu darowizny. W takim przypadku na potwierdzeniu dokonania przelewu z banku, widnieie numer rachunku bankowego pośrednika płatności – dlatego konieczne jest uzyskanie potwierdzenia od fundacji.

Do zeznania podatkowego należy dołączyć załącznik PIT/O

Odliczeniu podlega cała przekazana na rzecz fundacji kwota
w wysokości stanowiącej maksymalnie 6% dochodu uzyskanego
w danym roku podatkowym.

Jak wypełnić PIT/0 ?

W pozycji 11 i/lub 12 (Darowizny przekazane: organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy 3) podajemy łączną kwotę darowizn przekazanych na rzecz fundacji Złotowianka, za rok, którego dotyczy składane zeznanie podatkowe.

W sekcji D.1 należy podać dane Fundacji:

Nazwa pełna: Fundacja Złotowianka
Kraj: Polska

Następnie w polu D.1.4. podajemy kwotę przekazaną na rzecz Fundacji Złotowianka.