> Aktualności > KLASTER inny niż wszystkie

KLASTER inny niż wszystkie

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi na tle banerów

O tej jego wyjątkowości decydują ludzie, którzy go tworząKIES – Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej.

Celem projektu, dzięki któremu KIES powstał, jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów go tworzących. W jaki sposób? Poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw, w tym partnerstw, klastrów i konsorcjów spółdzielczych, działających na rynku komercyjnym. Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.Do KIESa należy fundacja Złotowianka.

👉

Co nam to daje? Co daje organizacji, firmie czy instytucji obecność w Klastrze?

👉

Przede wszystkim możliwość dzielenia się informacjami z podmiotami należącymi do KIESu, wspólne zakupy i udział w projektach, wspólną promocję, podnoszenie kompetencji i standardów działania. Kontakt z tworzącymi ten klaster ludźmi daje jednak także coś więcej: wiarę w ludzi i siłę do działania. Daje dobrą energię.

👉

W miniony piątek i sobotę przedstawiciele KIESa przybyli z wizytą studyjną do Złotowa. Zaczęliśmy od szkoleń, w których uczestniczyły także panie z Rady Fundacji Złotowianka. Był jednak i czas na wizytę w charytatywnym sklepie fundacji – HelpShopie, a także na rozegranie małego turnieju w discgolfa. W gościnnych progach Zabajki goście z Wrocławia, Bolesławca, Jedliny Zdroju, Kruszewa, Świdnicy i Gorzowa Wlkp. mogli się też dowiedzieć więcej o formach rehabilitacji i o działaniach czy planach fundacji.

👉

Co w planach ma KIES? Najbliższe to udział targach spożywczych i turystycznych, a także nieustanne szlifowanie formy kontaktów i współpracy. 2 lutego liderzy grup branżowych ustalali kierunki rozwoju klastra. To dowód, że to aktywny twór, z wielkim potencjałem, ale przede wszystkim z niesamowitymi, ciekawymi ludźmi.Angelika Leszczyńska, fot. Radek Marszałek, RM ArtKlaster to jedna z form łączenia się przedsiębiorstw. To grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Klastry działają w ramach zasady: „Ja Wygrywam – Ty Wygrywasz”Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej to efekt projektu „Wskocz do sieci”, jaki realizowany jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany wspólnie z Doradztwem Ekonomiczno Finansowym Sp. z o.o. ze Świdnicy. Termin zakończenia działań projektu to 31 października 2022 r. Projekt opiewa na łączną kwotę 2.059.759,25 zł, czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej

⏩

Wielkie, największe z możliwych podziękowania dla:

😍

Radomira Klaczyńskiego, który oprowadził gości po Zabajce, pokazał zasady kyno- i alpakoterapii, a na koniec służył instruktażem w discgolfparku, zarażając swą namiętnością do tej formy rekreacji

😍

Dawidowi Krzykowi i Maji Masel, którzy oczarowali naszych gości swym śpiewem i dali taki występ, że ręce same składały się do braw

😍

pań z zabajkowej kuchni – jedzenie było przepyszne! wszyscy, łącznie z weganami, czuli się dopieszczeni