Nasza misją jest wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych w pozyskiwaniu środków na leczenie i rehabilitację, w dążeniu do samodzielności i samorealizacji, w celu osiągnięcia przez nich dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Naszym celem jest również dawanie możliwości rozwoju poprzez RaceRunning – sport dla osób z niepełnosprawnością.

> Aktualności > Kolejny grant Złotowianki

Kolejny grant Złotowianki

Miło nam poinformować, że Fundacja „Złotowianka” podpisała kolejną umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem powierzono nam grant w ramach projektu „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w związku z realizacją zadania zleconego przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Umowa została podpisana 20 października 2020 br., zaś projekt realizujemy do 31 grudnia 2020 roku. Wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest dla nas nieocenione, dziękujemy.

Ulotka 1%