> Aktualności > Zapraszamy na praktyczny kurs KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA)

Zapraszamy na praktyczny kurs KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA)

Kurs KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA)umożliwia zgodne z prawem prowadzenie zajęć kynoterapeutycznych (dogoterapeutycznych) jako terapii wspomagającej inne terapie oraz zajęć edukacyjnych z udziałem psa. Umożliwia również uczestniczenie w projektach unijnych i krajowych, gdzie wymagane jest wykazanie posiadanych przez instruktora uprawnień zawodowych

Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Szkolenia Psów PTK w Bydgoszczy oraz na terenie Ośrodka Rehabilitacji ZABAJKA 2 w Złotowie.

Teoria jest ważna, ale praktyka daje nieocenione możliwości. Dlatego wszystkie wiadomości teoretyczne będziemy weryfikować w praktyce czy to na psim placu szkoleniowym, czy to podczas zajęć z podopiecznymi Zabajki 2.

Prowadzenie szkoleń powierzyliśmy osobom z wykształceniem profilowym danego tematu (logopeda, rehabilitant, terapeuci kierunkowi, behawiorysta, trener psów itd.) oraz z wieloletnią praktyką. Są to pasjonaci swojej pracy, którzy w interesujący sposób przekażą wiedzę i zarażą Was swoją pasją.

Każdemu z Kursantów gwarantujemy konsultacje dotyczące pracy z Jego psem lub pomoc w doborze przyszłego psa terapeutycznego.

Pomagamy w załatwieniu noclegów w godnym miejscu i za rozsądną cenę.

TERMINY SPOTKAŃ

 • Kurs obejmuje 16 spotkań, tj. 8 weekendowych zjazdów, obejmując 128 godzin dydaktycznych oraz 15 godzin praktyk kynoterapeutycznych.
 • Kurs może przebiegać w trybie hybrydowym.
 1. 14-15 września 2024 r. Bydgoszcz
 2. 28-29 września 2024 r. Bydgoszcz
 3. 5-6 października 2024 r. Bydgoszcz
 4. 19-20 października 2024 r. Bydgoszcz
 5. 26-27 października 2024 r. Zabajka 2 
 6. 9-10 listopada 2024 r. Zabajka 2
 7. 23-24 listopada 2024 r. Zabajka 2
 8. 7-8 grudnia 2024 r. Zabajka 2

DLA KOGO KURS

Rekrutacja obejmuje osoby z wykształceniem minimum średnim:

 • mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach systemów edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej
 • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej
 • planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym
 • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną
 • chcące poznać metodyki pracy kynoterapeuty z osobami zdrowymi i z różnymi wyzwaniami rozwojowymi
 • chcące poznać metodyki wspomagania edukacji i rozwoju intelektualnego z udziałem psa, 
 • pragnące poznać behawior psa
 • chcące rozwinąć swoje umiejętności w szkolenia i wychowania psa
 • chcące poznać metody doboru i certyfikacji psa do pracy w kynoterapii.

ZAWIADCZENIA I CERTYFIKATY

 • Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • Na podstawie zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu kursu Absolwenci mogą obiegać się o umieszczenie ich w Krajowym Rejestrze Certyfikowanych Kynoterapeutów PTK.

CENA

 • Koszt uczestniczenia w kursie wynosi 4200 zł.
 • Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P. obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.
 • Można pozyskać fundusze na kurs Kynoterapia ze środków publicznych, np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

ZGŁOSZENIA I WPŁATY

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko i nr telefonu prosimy przesyłać na adres vitajcie@gmail.com.

Informacja telefoniczna pod numerem 793 66 99 27.

Wpłaty proszę kierować do banku SBL Zakrzewo na nr konta 46894400030002743020000020

w tytule wpisać należy: IMIĘ I NAZWISKO – kurs kynoterapii

PLAN KURSU KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA)”

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwo Kynoterapeutycznego.

Kod zawodu: 323007 (według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy)

I BLOK – KYNOLOGIA I PRZYGOTOWANIE PSA 

DO PRACY W KYNOTERAPII (DOGOTERAPII)

 1. Standardy pracy i prawne aspekty pracy kynoterapeuty.
 2. Dobrostan psa
 3. Bezpieczeństwo zajęć kynoterapii
 4. Podstawy opieki weterynaryjnej – anatomia i fizjologia psa
 5. Ratownictwo przedmedyczne psa
 6. Pies – komunikacja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa
 7. Cechy behawioru determinowane pierwotną użytkowością psa
 8. Wybór psa terapeutycznego – testy predyspozycji
 9. Rozwój fizyczny i behawioralny w oparciu o fazy rozwojowe psa.
 10. Etogram, behawior psa
 11. Emocje i stres – rozpoznawanie i techniki przeciwdziałania
 12. Techniki pozytywnego wzmacniania w szkoleniu psów terapeutycznych  
 13. Przygotowanie psa terapeutycznego do pracy w edukacji i terapii.
 14. Elementy szkolenia psa terapeutycznego
 15. Podstawowe ćwiczenia z udziałem psa stosowane w kynoterapii
 16. Certyfikacja psa terapeutycznego
 17. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu pracy z psem

II BLOK – METODYKA PRACY KYNOTERAPEUTY

A/TERAPIA Z PSEM  

 1. Istota zajęć TP 
 2. Istota i metody pracy kynoterapeuty z osobą  z niepełnosprawnością intelektualną 
 3. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku zaburzeń emocjonalnych 
 4. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku MPD
 5. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku ZD
 6. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku spektrum autyzmu
 7. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku kynofobii 
 8. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku dysleksji.
 9. Istota i metody pracy kynoterapeuty z osobami w wieku senioralnym.
 10. Wspomaganie rozwoju mowy. 
 11. Metody pracy kynoterapeuty w z wykorzystaniem technik integracji sensorycznej
 12. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu terapii z udziałem psa.

B/EDUKACJA Z PSEM .

 1. Istota zajęć EP.
 2. Konstruowanie programów kynoterapeutycznych na poziomie edukacji zintegrowanej.
 3. Możliwości pracy w oparciu o okresy rozwojowe człowieka.
 4. Wspomaganie rozwoju czytania i pisania
 5. Wspomaganie rozwoju ruchowego.
 6. Wspomaganie rozwoju intelektualnego.
 7. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu edukacji z udziałem psa.

C/SPOTKANIE Z PSEM 

 1. Istota zajęć SP.
 2. Elementy pedagogiki zabawy z udziałem psa.
 3. Zajęcia typu „Bezpieczny kontakt z psem”.
 4. Zajęcia integracyjne z udziałem psa.
 5. Gry i rozwijające zabawy z udziałem psa
 6. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu spotkań z udziałem psa.