> Aktualności > Szybciej, wyżej, mocniej

Szybciej, wyżej, mocniej

Fundacja Złotowianka od 1 marca 2021 roku realizuje projekt pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych w ramach sekcji RaceRunning 2021”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakończy się 31 marca 2022 roku, a zajęcia sportowe będą odbywały się do końca lutego przyszłego roku.
W ramach projektu zajęcia odbywają się w sześciu sekcjach w siedmiu grupach w różnych miastach Polski, takich jak: Warszawa, Piła, Złotów, Rzeszów, Wrocław oraz Poznań,
w którym działają aż dwie grupy. Na realizację projektu przeznaczono 834 541, 81 zł, z czego PFRON dofinansuje nasze działania na kwotę 750 035, 81 zł.
RaceRunning to sport dla osób niepełnoprawnych, który polega na tym, że zawodnik biega przy pomocy trójkołowego mobileRa – roweru biegowego bez pedałów, z siedzeniem
i oparciem na tułów. Dla niektórych osób jest to jedyna szansa na to, aby mogli się samodzielnie przemieszczać.
W projekcie bierze udział siedemdziesięciu beneficjentów, w każdej sekcji średnio raz
w tygodniu trzygodzinne zajęcia realizuje dziesięć niepełnosprawnych osób zgodnie
z wcześniej przygotowanym planem. Pomoc skierowana jest nie tylko do dzieci, ale również do osób dorosłych. Nie ma znaczenia wykształcenie, płeć czy rodzaj niepełnosprawności.
Dzięki udziale w projekcie i uczestniczeniu w zajęciach pod okiem trenerów RaceRunning osoby niepełnosprawne zdobywają poza lepszą kondycją fizyczną wiele umiejętności potrzebnych w życiu społecznym. Zajęcia umożliwiają uczestnikom integrację
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, ale także z wolontariuszami i instruktorami. Zwiększa się ich samodzielność, zdobywają wiedzę na temat tego, jak osiągnąć sukces, jak radzić sobie z porażką. Dzięki RaceRunnig osoby niepełnosprawne mogą uwierzyć w swoje możliwości i dążą do coraz większej sprawności.
Oprócz zajęć sportowych dwudziestu pięciu beneficjentów może indywidulanie skorzystać
 z pomocy psychologa, a trzydziedzieści pięć osób z zajęć fizjoterapeutycznych/hipoterapeutycznych.
W treningu uczestniczą również wolontariusze. W każdej sekcji bezinteresowną pomoc niosą dwie osoby. Bez ich wsparcia prawidłowe przeprowadzenie treningu byłoby niemożliwe. Asystują oni trenerom w przeprowadzanych działaniach, ale pomagają również osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu ćwiczeń i w innych czynnościach, w których pomoc drugiej osoby jest niezbędna.
Niektórzy z beneficjentów na tyle silnie wiążą się z tą dyscypliną sportu, że biorą udział w wielu zawodach sportowych organizowanych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W roku 2021 jedna z uczestniczek projektu, na co dzień trenująca w sekcji złotowskiej – Zofia Kałucka – została brązową medalistką World Para Athletics European Championships. RaceRunning jest szansą na sięgnięcie po to, co do tej pory wydawało się nieosiągalne.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.