> TACY SAMI, choć różni tak > BackStageZlotowianka-010

BackStageZlotowianka-010

Zdjęcie przedstawia osoby z parasolami